ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือสบายดี 9-10กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 965) 11 ก.พ. 61
พิธีสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านคูบ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสบาย (อ่าน 1015) 07 ก.ค. 60
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบ 3 มีนาคม 2560 (อ่าน 975) 04 มี.ค. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรีนยบ้านคูบ (อ่าน 1603) 02 ก.ค. 59
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบและบ้านหนองแวง 11-12กพ.2559 (อ่าน 1685) 13 ก.พ. 59
กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1637) 26 ก.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบ 4-6 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเ (อ่าน 2056) 11 มี.ค. 58
กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (อ่าน 1302) 25 ก.ย. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสำรอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 2238) 03 มี.ค. 57
เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ 14 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1641) 15 ก.พ. 56
ทาสี สนามกีฬา (อ่าน 1963) 22 ธ.ค. 55
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีรั้วและกำแพงโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2515) 15 ธ.ค. 55
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดรอบโรงเรียน (อ่าน 1327) 01 ธ.ค. 55
1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 2175) 01 ก.ค. 55
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 2830) 10 ก.พ. 55