ผู้บริหาร

นายธวัชชัย สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2556 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-2) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2 ปี (ป.4-6 ) 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2556
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 560307
Page Views 681510
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานวิชาการ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2555 โร
สรุปเหรียญรางวัล รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ปี 2555 (19 ม.ค.56)
ลำดับ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขต ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน สพป.
1 อนุบาลศรีสะเกษ 87 30 13 130 334 ศก.๑
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 84 31 12 127 326 ศก.๔
3 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) 65 37 19 121 288 ศก.๑
4 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 53 41 32 126 273 ศก.๒
5 อนุบาลศรีประชานุกูล 55 41 25 121 272 ศก.๓
6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) 57 35 18 110 259 ศก.๔
7 อนุบาลวัดพระโต 48 45 21 114 255 ศก.๑
8 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 45 41 31 117 248 ศก.๔
9 อนุบาลกันทรารมย์ 48 36 25 109 241 ศก.๑
10 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 35 29 31 95 194 ศก.๑
11 อนุบาลราษีไศล 31 23 31 85 170 ศก.๒
12 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 31 27 22 80 169 ศก.๑
13 บ้านคูบ 32 17 21 70 151 ศก.๑
14 บ้านสำโรงเกียรติ 24 24 31 79 151 ศก.๔
15 อนุบาลไพรบึง 25 22 28 75 147 ศก.๓
16 อนุบาลห้วยทับทัน 26 22 20 68 142 ศก.๒
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 13 23 36 72 121 ศก.๑
18 อนุบาลศิลาลาด 19 19 24 62 119 ศก.๒
19 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) 14 22 33 69 119 ศก.๒
20 บ้านแต้มะหลี่ 18 23 18 59 118 ศก.๒
21 บ้านค้อกำแพง 24 14 17 55 117 ศก.๒
22 อนุบาลศรีรัตนะ 21 12 29 62 116 ศก.๔
23 บ้านกระแชงใหญ่ 22 12 20 54 110 ศก.๔
24 อนุบาลพยุห์ 13 17 35 65 108 ศก.๑
25 บ้านหนองสะมอน 17 17 21 55 106 ศก.๒
26 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 18 16 19 53 105 ศก.๒
27 อนุบาลภูสิงห์ 18 16 15 49 101 ศก.๓
28 อนุบาลปรางค์กู่ 11 23 20 54 99 ศก.๓
29 บ้านละลม 16 16 18 50 98 ศก.๓
30 ตะดอบวิทยา 18 11 18 47 94 ศก.๑
31 บ้านร่องสะอาด 17 10 23 50 94 ศก.๑
32 บ้านโนนคูณ 14 17 17 48 93 ศก.๑
33 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ 14 14 19 47 89 ศก.๑
34 บ้านศรีแก้ว 11 11 32 54 87 ศก.๔
35 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 8 19 22 49 84 ศก.๑
36 บ้านปราสาทเยอ 10 12 26 48 80 ศก.๓
37 บ้านตาโกน 10 12 26 48 80 ศก.๒
38 บ้านหนองแปน 8 19 18 45 80 ศก.๒
39 อนุบาลเบ็ญจลักษ์ 7 14 29 50 78 ศก.๔
40 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 8 14 20 42 72 ศก.๒
41 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 16 22 44 72 ศก.๑
42 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) 5 12 16 33 55 ศก.๒
43 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 6 13 7 26 51 ศก.๒
44 บ้านหญ้าปล้อง 4 9 17 30 47 ศก.๑
45 บ้านโพธิ์กระสังข์ 7 7 11 25 46 ศก.๔
46 อนุบาลวังหิน 4 11 12 27 46 ศก.๑
47 บ้านหนองเชียงทูน 3 10 11 24 40 ศก.๓
48 บ้านคำสะอาด 3 6 8 17 29 ศก.๔
49 วัดเขียน 3 6 8 17 29 ศก.๓
รวม 1136 974 1047 3157    
หมายเหตุ การคิดคะแนน เหรียญทอง=3, เงิน=2, ทองแดง=1
สรุปเหรียญรางวัล แยกประเภท โรงเรียน บ้านคูบ สพป.ศก.๑
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.2) ศิลปะ เด็กหญิงจินตนา บุญรัตน์ นายพงษ์สิน แก้วแดง 85 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.2) ศิลปะ เด็กหญิงสุทธิดา บุญรัตน์ นายกฤตวิทย์ มีบุญ 80   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.3) ศิลปะ เด็กหญิงฐิติมา บวชกระโทก นายพงษ์สิน แก้วแดง 87 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.3) ศิลปะ เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอม นายกฤตวิทย์ มีบุญ 86   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.4) ศิลปะ เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง 90 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.4) ศิลปะ เด็กชายยศนัย จันทบุตร นายกฤตวิทย์ มีบุญ 90   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (ป.6) ศิลปะ เด็กชายชัชวาลย์ บุญรัตน์ นายพงษ์สิน แก้วแดง 87 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง โปรแกรม Paint (ป.2) การงานอาชีพ เด็กชายนนทนัตถ์ วันดีรัตน์ นายภาณุวัฒน์ อาษากิจ 88 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง โปรแกรม Word (ป.4) การงานอาชีพ เด็กชายอธิป แก้วรักษา นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี 89 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง โปรแกรม Excel (ป.5) การงานอาชีพ เด็กชายจงเจตน์ สายธนู นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี 80 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง โปรแกรม PowerPoint (ป.6) การงานอาชีพ เด็กชายบรรลือ สิงห์ซอม นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี 82 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ข้อเขียน) (ป.2) การงานอาชีพ เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉลาดล้ำ นางกชนันท์ สิมณี 36 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง เกมการศึกษา (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพ นางพรพิมล ศรีโสภา 95.4 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง เกมการศึกษา (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายศักดิ์ชัย เหลียวสูง นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 95.4   แจ้งแก้ไข
ทอง บล็อกสร้างสรรค์ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงวรานุช ทองสมุทร นางพรพิมล ศรีโสภา 92 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง บล็อกสร้างสรรค์ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงกิตติยาณี สิงห์ซอม นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 92   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพจากสิ่งเร้า (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงชาลี นางพรพิมล ศรีโสภา 93 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพจากสิ่งเร้า (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงศิริวิภา จันทร์ถา นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 93   แจ้งแก้ไข
ทอง การโยนรับ-ส่งบอล (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายสราวุฒิ สิงห์ซอม นายอนันต์ ศรีโสภา 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การโยนรับ-ส่งบอล (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายกรกฤตย์ สิงห์ซอม นางพรพิมล ศรีโสภา 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การขว้างบอลไกล (ชาย) (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายสุกฤษฏิ์ ขันชาลี นางพรพิมล ศรีโสภา 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การขว้างบอลไกล (หญิง) (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงนิลดา สิงห์ซอม นายอนันต์ ศรีโสภา 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายทินภัทร บุญเต็ม นางพรพิมล ศรีโสภา 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงอธิชา ใหญ่ผา นางพรพิมล ศรีโสภา 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายชินวุฒิ สิงห์ซอม นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายจักรชัย ภาคผิวนวล นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายปริตา สิงห์ซอม นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากสื่อ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงนาตลดา ภูสีเขียว นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 80 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายจิรพงศ์ บุญรัตน์ นางพรพิมล ศรีโสภา 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายพงศกร แสงสว่าง นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายสุธี สิงห์ซอม นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงพิชชาพร ปัจโส นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.1) ปฐมวัย เด็กชายธนากร พงษ์พิลา นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.1) ปฐมวัย เด็กหญิงจิรัชราพร ลุนศรี นางพรพิมล ศรีโสภา 0   แจ้งแก้ไข
ทอง เกมการศึกษา (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ซอม นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 89.2 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง เกมการศึกษา (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายจักรภัทร สิงห์ซอม นางปาลิดา ขันชัย 89.2   แจ้งแก้ไข
ทอง บล็อกสร้างสรรค์ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ซอม นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 97.5 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง บล็อกสร้างสรรค์ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงปิยมาภรณ์ หงษ์ทอง นางปาลิดา ขันชัย 97.5   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพจากสิ่งเร้า (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงชิดชนก สิงห์ซอม นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 98 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพจากสิ่งเร้า (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญพยัคฆ์ นางปาลิดา ขันชัย 98   แจ้งแก้ไข
ทอง การโยนรับ-ส่งบอล (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายวัฒนธร ศรีโคตร นางสาวพีรกานต์ ทบด้าน 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การโยนรับ-ส่งบอล (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายธีรยุทธ สายชาลี นางปาลิดา ขันชัย 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การขว้างบอลไกล (ชาย) (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายกิตติคมน์ ศรีด้วง นางปาลิดา ขันชัย 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สิงห์ซอม นางปาลิดา ขันชัย 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์ซอม นางลำดวน บุญเชิญ 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ซอม นางลำดวน บุญเชิญ 0   รอแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงนันทัชพร สิงห์ซอม นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 0   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่าเรื่องจากภาพ (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายศักดิ์นรินทร์ ศรีแก้ว นางปาลิดา ขันชัย 0   รอแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายชัชนันท์ นันทา นางปาลิดา ขันชัย 87 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายพิภูษณะ ประจญ นางสาวพีรกานต์ ทบด้าน 87   แจ้งแก้ไข
ทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายดรัณภพ วงศ์ดาว นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 87   แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.2) ปฐมวัย เด็กชายศุภสิน สิงห์ซอม นางปาลิดา ขันชัย 0   แจ้งแก้ไข
ทอง สร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิบูลพงษ์ นางสาวพีรกานต์ ทบด้าน 0   แจ้งแก้ไข
ทอง สุขศึกษา (ป.6) สุขศึกษา เด็กชายวิรัตน์ จันทร์ถา นายจำเริญ อาษากิจ 67 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทอง ภาษาไทย (ป.1) ภาษาไทย เด็กหญิงวรรณษา ศิรินัย นางธิดาพรรณ แก้วแดง 24 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (ป.1) ศิลปะ เด็กหญิงหิรัญญา คำบาล นายพงษ์สิน แก้วแดง 77 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (ป.1) ศิลปะ เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญรัตน์ นายกฤตวิทย์ มีบุญ 78   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (ป.6) ศิลปะ เด็กชายธวัชชัย สิงห์ซอม นายกฤตวิทย์ มีบุญ 67 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน โปรแกรม Paint (ป.1) การงานอาชีพ เด็กชายพิชัยยุทธ สิงห์ซอม นายภาณุวัฒน์ อาษากิจ 76 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน คณิตศาสตร์ (ป.2) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางสุดา เขียวอ่อน 28 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน คณิตศาสตร์ (ป.4) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเพนกวิน อัมภรัตน์ นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม 46 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ข้อเขียน) (ป.2) การงานอาชีพ เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สมัน นางกชนันท์ สิมณี 28 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน การขว้างบอลไกล (หญิง) (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงพิมผกา กันภัย นางสาวพีรกานต์ ทบด้าน 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน การเล่าเรื่องจากสื่อ (อ.2) ปฐมวัย เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์ นางปาลิดา ขันชัย 0 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน สุขศึกษา (ป.1) สุขศึกษา เด็กหญิงกรรณิการ์ มาพงศ์ นางเนตรนภา แก้วรักษา 23 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน สุขศึกษา (ป.1) สุขศึกษา เด็กหญิงมินตรา สิงห์ซอม นางเนตรนภา แก้วรักษา 23   แจ้งแก้ไข
เงิน สุขศึกษา (ป.4) สุขศึกษา เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ซอม นายอนันต์ ศรีโสภา 43 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน สุขศึกษา (ป.6) สุขศึกษา เด็กหญิงพรอุมา วรรณดีรัตน์ นายอนันต์ ศรีโสภา 57 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน สังคมศึกษา (ป.2) สังคมศึกษา เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์ นางลำดวน บุญเชิญ 31 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน ภาษาไทย (ป.1) ภาษาไทย เด็กหญิงสกาวใจ สิงห์ซอม นางกชนันท์ สิมณี 23 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน ภาษาไทย (ป.4) ภาษาไทย เด็กหญิงเจนจิรา นารี นางธิดาพรรณ แก้วแดง 43 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
เงิน ภาษาไทย (ป.4) ภาษาไทย เด็กหญิงเพ็ญนภา วันทะวงศ์ นางธิดาพรรณ แก้วแดง 46   แจ้งแก้ไข
ทองแดง วาดภาพระบายสี (ป.5) ศิลปะ เด็กหญิงปริศนา สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง 68 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
ทองแดง วาดภาพระบายสี (ป.5) ศิลปะ เด็กหญิงสุภาวดี สว่างพฤกษ์ นายกฤตวิทย์ มีบุญ 68
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2556,15:13   อ่าน 1007 ครั้ง
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391