ผู้บริหาร

นายธวัชชัย สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2556 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-2) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2 ปี (ป.4-6 ) 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2556
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 557315
Page Views 678213
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านคูบจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ วันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 

                 ใบขอนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม

 

                                                                                              โรงเรียนบ้านคูบ   ตำบลคูบ

                                                                                             อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

                                                                                              33103

                                                                      1      กุมภาพันธ์    2555

เรื่อง  การพานักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่

เรียน ผู้ปกครอง………………………………………………………………………..

            ด้วยโรงเรียนบ้านคูบ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะขออนุญาตนำ

././นาย/..………………………………….  …..      .เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ ในการ เข้าค่ายพักแรมครั้งนี้มีนักเรียน จำนวน  150    คน    มีครูควบ-คุม  32  คน ในระหว่างวันที่  7-8-9  กุมภาพันธ์   2555            ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านคูบ

            จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนำ././นาย/.…………………………………ไปเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้    

                                                           

                                                                         ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                       ( นายสุทิน    ไชยานุกูล)

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ

 

 

……………………………………………………………………………………… (ฉีกส่วนนี้คืนโรงเรียน)

โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคือสถานศึกษา

            ข้าพเจ้า………………………..............ผู้ปกครองของ………………………………………

†   อนุญาต   ‡ ไม่อนุญาต  ให้………………………………………………….ไปเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

 

                                                                        ลงชื่อ………………………….ผู้ปกครอง

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2555,21:27   อ่าน 1216 ครั้ง
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391