ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ห้องเรียนของเรา ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ห้องเรียนของเรา ป.6/1 นางสาวจรัญญา  เรืองศรี

ครูประจำชั้นนางธิดาพรรณ แก้วแดง
เด็กชายวราวุฒิ บุญรัตน์
เด็กชายวัชระ อินอร่าม
เด็กหญิงปิยวรรณ ลุนศรี
เด็กหญิงอารียา สิงห์ซอม
เด็กหญิงนารีนาฎ ลุนศรี
เด็กชายพงษ์นิรันดร์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงตรีนภา บุญรัตน์
เด็กชายสหชาติ สิงห์ซอม
เด็กชายศราวุฒิ สิงห์ซอม
เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงกันยา ดาดี
เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ซอม
เด็กชายนภสินธ์ ศรีเมือง
เด็กหญิงสุมินตรา หมื่นสุข
เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรศรี
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีรักษา
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงสุชาวดี ตาลประสิทธิ์
เด็กหญิงอลิสา สิงห์ซอม
เด็กหญิงดวงพร หมื่นสุข
เด็กชายธวัชชัย สิงห์ซอม
สุดๆ
เราเพื่อนกัน อ้วน-จ่อย
ขอสวยๆอยู่คนเดียว
ครู jurio .....คิดถึงบ้าน
ครูธิดาพรรณ.....คนสวย
ครูประจำชั้น
พวกเรา ป.6/1
ผลการสอบปลายปี 2555 ( ป.5/1)
ครู jurio เยี่ยมบ้าน
บ้านหลังงามๆ
ครูธิดาพรรณ เยี่ยมผู้ปกครอง
บ้านครูอ้อ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,00:00   อ่าน 2277 ครั้ง