ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ห้องเรียนของเรา ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ห้องเรียนของเรา ป.5/1 นางอุไร  พวงพลอย
 
ครูประจำชั้น นายพีระเดช พินิจ
เด็กชายพิทักษ์ หงษ์ทอง
เด็กหญิงสุภาพร งามตรง
เด็กชายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง
เด็กชายเฉลิมชัย พิมพ์มะศรี
เด็กหญิงสมฤทัย ดาดี
เด็กชายสมรักษ์ แก้วรักษา
เด็กชายศักรินทร์ ปักปิ่น
เด็กชายอธิป แก้วรักษา
เด็กชายก้องเกียรติ ดาดี
เด็กชายจารุเดช บุญรัตน์
เด็กชายพีรภาศ สิงห์ซอม
เด็กหญิงอินทิรา วงบุตร
เด็กหญิงภัทราวดี สิงห์ซอม
เด็กหญิงลูกตาล ภูลายดอก ย้ายแล้ว....เพื่อนๆคิดถึง
เหรียญทองวาดภาพระดับอนุบาลเครือข่าย
เหรียญทองวาดภาพระดับอนุบาลเครือข่าย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,00:00   อ่าน 1958 ครั้ง