ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูป ร.5 ขึ้นประดิษฐาน โรงเรียนบ้านคูบ 22 สิงหาคม 2562 (อ่าน 224) 22 ส.ค. 62
พิธีเดินสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 150) 17 ก.ค. 62
สานฝันทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 238) 09 มิ.ย. 62
ไหว้ครู 2562 โรงเรียนบ้านคูบ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 238) 09 มิ.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 26 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 393) 20 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านคูบเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 321) 07 มี.ค. 62
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ (อ่าน 774) 19 ก.พ. 62
พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2562 (อ่าน 377) 14 ก.พ. 62
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ceo น้ำเกลี้ยง 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 373) 16 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 312) 13 ม.ค. 62
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคูบประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 (อ่าน 445) 31 ธ.ค. 61
แข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคึโรงเรียนบ้านคูบ 23 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 295) 27 ธ.ค. 61
ทัศนศึกษาเชียงคาน โรงเรียนบ้านคูบ 17-18 ธันวาคม 2561 (อ่าน 497) 19 ธ.ค. 61
ค่ายครุศาสตร์อาษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 368) 14 ธ.ค. 61
ร้าน B&K ศรีสะเกษและคุณณัฐวุฒิ พร้อมเพื่อน มอบเสื้อผ้าและขนม 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 424) 06 ต.ค. 61
งานเกษียณครูจำเริญ อาษากิจ 28 กันยายน 2561 (อ่าน 417) 29 ก.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 487) 13 ส.ค. 61
โรงเรียนบ้านคูบรับการนิเทศการประกันคุณภาพภายในจาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (อ่าน 443) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมไหว้ครู 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 679) 07 มิ.ย. 61
มุทิตาจิต ครูจำเริญ อาษากิจ โรงเรียนบ้านคูบ 30-31 มีนาคม 2561 เมืองปากเซ สปป.ลาว (อ่าน 738) 02 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 25/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 (อ่าน 798) 22 มี.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคูบ พ.ศ.2561 (อ่าน 919) 26 ก.พ. 61
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ มอบผ้าห่ม โรงเรียนบ้านคูบ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 688) 20 ก.พ. 61
อบรมโคงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน 13 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 608) 13 ก.พ. 61
มอบทุ่นการศึกษา (อ่าน 468) 08 ก.พ. 61
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561 (อ่าน 663) 19 ม.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 705) 18 ม.ค. 61
กิจกรรมวันครู 61 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 620) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านคูบ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 613) 12 ม.ค. 61
ประเมินครูเกียรติยศวันครู 2561 (อ่าน 588) 11 ม.ค. 61
กีฬาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 751) 31 ธ.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบประชุมผู้ปกครอง 23 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 841) 23 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับCEO น้ำเกลี้ยงร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนปะทาย 16 พย.2560 (อ่าน 966) 18 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบต้อนรับศน.มานิต สิทธิศร สปพ.ศก.เขต 4 26 กันยายน 2560 (อ่าน 857) 26 ก.ย. 60
กิจกรรมวันแม่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 977) 11 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบ จัดอบรม "คุณธรรมวินัยนักเรียนเยาวชนตำบลคูบ" 3-4 สิงหาคม 2560 (อ่าน 855) 03 ส.ค. 60
การอบรมแนะแนว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (อ่าน 881) 02 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินโรงเรียนในฝัน 31 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 729) 01 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์พะยูง 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 772) 28 ก.ค. 60
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 786) 16 ก.ค. 60